Frivolten Cup 2024

Batuudihüpped

U13-14

Rafael Karu (I katse)
Rafael Karu (II katse)
Rafael Karu (finaal)

 

U15-16

Aaron Karu (I katse)
Aaron Karu (II katse)

 

Juunioriklass

Arabel Pedoson (I katse)
Arabel Pedoson (II katse)
Arabel Pedoson (finaal)

 

Meistriklass

Sandra Susanna Peets (I katse)
Sandra Susanna Peets (II katse)

 

Sten Püvi (I katse)
Sten Püvi (II katse)

 

Topelt-trampetihüpped

U13-14

Rafael Karu (I katse)
Rafael Karu (II katse)
Rafael Karu (I finaal)
Rafael Karu (II finaal)

 

U15-16

Aaron Karu (I katse)
Aaron Karu (II katse)
Aaron Karu (I finaal)
Aaron Karu (II finaal)

 

Juunioriklass

Arabel Pedoson (I katse)
Arabel Pedoson (II katse)
Arabel Pedoson (I finaal)
Arabel Pedoson (II finaal)

 

Meistriklass

Sandra Susanna Peets (I katse)
Sandra Susanna Peets (II katse)

 

Sten Püvi (I katse)
Sten Püvi (II katse)
Sten Püvi (I finaal)
Sten Püvi (II finaal)