Korjandus

Pöördume teie poole seoses vajadusega uuendada treeningvarustus, et tagada kvaliteetsed treeningtingimused meie noorsportlastele ja luua eeldused edukaks osalemiseks võistlustel.

Meie batuudid on tänaseks peaagu 4 aastat vanad. Sügisel vahetasime välja mõlema batuudi vedrud ja nüüd on plaanis välja vahetada võrgud. Uued vedrud maksid ~1400€, uued võrgud maksavad ~4800€.

Lisaks on sügisel plaanis tellida uus täismõõdus maandumisala DMTle, et tagada lastele turvalisemad tingimused DMTlt elementide sooritamisele, hinnaga 1900€.

Kuna tegemist on meie klubi jaoks suuremahuliste investeeringutega, pöördume teie poole palvega võimalusel meid toetada.
Raha ootame kuni 10. aprillini klubi arvele selgitusega “Korjandus” või sularahas Sigridi kätte.