Leader 2020

 
Uus batuudihüpete võistlusvarustus Tarbjale
 
Projekti eesmärgiks on suurendada Tarbja ja ümbruskonna noorte
hulgas batuudihüpete harrastajate arvu, võimaldada neil tegeleda lisaks
batuudihüpetele ka sünkroonhüpetega ning arendada end üldfüüsiliselt.
Projekti eesmärgi täitmiseks on vajalik soetada uus FIG nõuetele vastav
võistlusbatuut koos julgestusmattide ja –laudadega, ainult julgestuslauad ja
-matid juba olemasolevale vanemale batuudile, turvamatid batuudi otstesse
põrandale ning rull-matid batuudi kõrvale.
Sünkroonhüpete võistlus on trampoliinvõimlemise ilusaim ja atraktiivseim ala,
kus kaks võimlejat sooritavad kahel erineval võistlusbatuudil samaaegselt
ühesugust seeriat. Hetkel ühe võistlusbatuudiga puudub sünkroonhüpete
võistlusteks ettevalmistamise võimalus.
Uus batuut võimaldaks ühes rühmas treenivate laste arvu kahekordistada ning
tegeleda ka sünkroonhüpetega. Uue nõuetele vastava võistlusbatuudi
lisandumine parandaks oluliselt treeningtingimusi.
Oodatav tulemus: Uus varustus tõstab kohapealse vabaaja sisustamise
võimaluste kvaliteeti ning võimaldab suuremal hulgal lastel ja noortel
harrastusega tegeleda. Piirkonna lastel ja noortel avaneb võimalus tegeleda
treeningutega kodukoha läheduses. Tugevamad noorsportlased saavad
paremad treeningtingumused ning väga head võimalused edasiarenemiseks.
Antud spordiala ei ole mõeldud ainult tippsportlastele, batuudihüpete
treeningutel osalemine arendab lapsi üldfüüsiliselt, sest lisaks hüppamisele
koosneb iga treening ka üldfüüsilistest ning venitusharjutustest